Mitä me juomme?

VESI

Kolme atomia, yksi happi ja kaksi vetyatomia on yhtynyt kemiallisessa palamisreaktiossa yhdisteeksi H2O:ksi, elämän eliksiiriksi – vedeksi.
Vesi esiintyy eri olomuodoissa: nestemäisenä, kiinteänä (jää ja lumi) ja kaasumaisena (höyry).

SININEN PLANEETTA

Maapallo, Tellus, näyttää avaruudesta katsottuna siniseltä, eikä ihme sillä maapallon pinta-alasta 71 % on vedenpeitossa – olisiko “Okeanos” eli “Meri” oikeampi nimitys planeetallemme?

PALJON JA KUITENKIN NIIN VÄHÄN

Vettä arvioidaan maapallolla olevan kaikkiaan 1,4 biljoonaa litraa = 1,4 miljardia kuutiometriä.
Siitä määrästä kuitenkin on 97 % suolaista merivettä, joka ei kelpaa sellaisenaan juotavaksi tai käytettäväksi kasteluun.

Meriveteen on liuenneena useimpia luonnon alkuaineista, eniten natriumia ja klooria, jotka meriveden haihtuessa muodostavat tavallista ruokasuolaa; niiden osuus on noin 85 % kaikista liuenneista aineista, merien suolapitoisuus onkin keskimäärin 3,5 %. Meren suola riittäisi peittämään kaikki manteret 153 m:n paksuudelta. (Vaikka joitain aineita esiintyy hyvin pieninä pitoisuuksina, merien valtava tilaisuus johtaa siihen, että kokonaismäärät voivat olla suuria. esimerkiksi kultaa merivedessä on vain 0,000 004 miljoonasosaa eli 0,04 mg tonnissa, on sitä silti merissä enemmän kuin maankamarassa.)

Vesivaroista vain 3 % on makeaa vettä, mutta siitäkin kaksi kolmasosaa on kiinteässä muodossa maapallon Pohjois- ja Etelänapojen jäätiköillä.
Ihmis-, eläin-, ja kasvikunnan käyttöön jää siis vain alle prosentti vesivaroista ja sekin epätasaisesti jakautuen eri alueiden kesken.

IKUINEN KIERTOKULKU

Aurinko lämmittää meriä, järviä, maata, jolloin ilma ja vesi lämpiävät ja vesi haihtuu, nousten vesihöyrynä lämpimän ilman mukana ylöspäin muodostuen ilmakehän viileämmissä kerroksissa pilviksi, joita ilmavirtaukset kuljettavat eri puolille maapalloa.

Kun pilvien vesihöyry tiivistyy tarpeeksi, alkaa muodostua pisaroita, jotka tarpeeksi suuriksi tultuaan alkavat tulla vesipisaroina, sateena alas. Osa vedestä imeytyy maaperään muodostaen aikanaan pohjavettä, kulkeutuen aina kallioperään, osa jää pintavedeksi valuen vesistöihin. Samaan aikaan jossain päin aurinko lämmittää ja vettä haihtuu taivaalle jatkaakseen ikuista kiertokulkuaan.

Haihtumisen avulla vesi pystyy jatkuvasti puhdistumaan, mutta kiertokulussa “mutkia matkassa”. Vesi nesteenä kuljettaa mukanaan monenlaisia liuenneita aineksia, monet niistä ovat peräisin luonnosta ja joutuvat vesistöihin luonnollisella tavalla sateen tai pohjaveden mukana. Jotkut ihmisen tuottamat jätteet kulkevat samoja teitä. Savu, tuhka ja teollisuuskaasut laskeutuvat sateen mukana, maaperään levitetyt kemikaalit ja jätteet voivat joutua vesistöihin pohjaveden mukana

VESI KEHOSSAMME

Ihmisen kehon runkona on tuki- ja liikuntaelimistö, eli luusto, josta vettä on noin 20 % ja lihaksisto, josta puolestaan on vettä jopa 75 %. Verestä puolestaan vettä on 92 %. Veden osuus kehon painosta on jopa 2/3 -osaa vaihdellen hoikan miehen ja tukevan naisen välillä, johtuen siitä että rasvakudoksessa vettä on vähemmän kuin lihaksistossa.

Vesi on elämän kantava voima, ja sanonta “vesi vanhin voitehista” pitää hyvin pitkälle paikkansa, sillä se kuljettaa ravintoa ja vitamiineja soluihin ja poistaa niistä kuona-aineita, eli huuhtelee niistä myrkyllisiä aineita ja bakteereja. Vedellä on keskeinen sija myös kehon lämmönsäätelyssä.

Veden normaali tarve on 2,5 litraa päivässä. Kun janottaa, se on suojelumekanismin signaali siitä, että kehossamme on jo nestevajausta, johon auttaa juominen. Osan kehomme tarvitsemasta vedestä saamme ruoan mukana, mutta valtaosa täytyy tankata nesteenä.

Vettä poistuu kehostamme keskimäärin 1,5 – 3 litraa vuorokaudessa normaaliolosuhteissa, mutta ruumiillinen kuormitus ja ympäristön lämpötila ja kosteus voivat moninkertaistaa vedentarpeen.

VEDEN VAARAT

Yleensä Suomessa saa vesijohtoverkosta hyvälaatuista vettä, mutta laatuvaihteluita on paikkakuntakohtaisesti. Vesilaitoksistamme osa on pohjavesi- osa tekopohjavesi ja osa pintavesilaitoksia.

Kaikki on hyvin niin kauan kun ongelmia ei ole, mutta jos jokin menee vikaan niin vesijohtoverkostomme on nopeimpia epidemian levittäjiä ja tuhannet taloudet voivat olla vaarassa saada huonoa vettä.

RAIKASVESIAUTOMAATTIT

eivät ole pelkästään suodattimia vaan viihtyisyyden tuojia “keitaita”, jotka auttavat meitä jaksamaan. Ilmalinjan automaateilla tarjoamasi vesi on puhtaampaa, helpompaa ja edullisempaa.

top