Ilmalinjan laatujärjestelmä

Ilmalinja Oy:n laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa asiakastyytyväisyys, ja toiminnan jatkuva kehittyminen.Laadunparannuksessa ja varmistamisessa sovellamme Suomen laatupalkinnon kriteerejä sekä soveltuvin osin ISO 9001 laatujärjestelmää.

Laatutoimintamme voidaan kiteyttää seuraavin arvoin:

 

Asiakastyytyväisyys

merkitsee laadun ja palvelun toteutumista ja sitä seurataan jatkuvasti

Henkilöstömme on osaavaa ja motivoitunutta

toimimme tiiminä, kehitämme monipuolista osaamista ja kannustamme toisiamme

Luotettavuus ja nopeus

toimintamme on oma-aloitteista ja luovaa, ongelmat ratkaistaan nopeasti

Kannattavuus

kykenemme vastaamaan ottamistamme taloudellisista velvoitteista

Tuottavuus

toimintamme on tehokasta ja kustannustietoista, toimien asiakkaittemme parhaaksi

Ympäristö

tuotteemme edistävät elinympäristömme puhtautta ja hyvinvointia
kunnioitamme ympäristöämme ja otamme sen huomioon päätöksenteossamme

Etiikka

kunnioitamme lakeja ja asetuksia, toimimme kuten haluaisimme meitä kohtaan toimittavan

 

top